Hướng dẫn thanh toán

Sau khi ký kết hợp đồng, quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.